19 november, 2020

Herrar på hugget


En bild ur ett av Bitterna-albummen från en sammankomst någon gång på 50-talet. Enligt uppgift ska mannen på bordets kortsida vara Olle Olsson på gott humör, som även gick under namnet "Olle i sågen". Mannen till höger om honom ska enligt samma uppgiftslämnare vara Harald Svensson i Storegården.

06 september, 2020

Österbitterna skolbarn

Bitternabarn i bänkarna.

Bitternabarn i sina bänkar i Österbitterna skola någon gång under andra delen av 30-talet.

I raden längst bak vid fönstret sitter min farbror Rune (f. 1930) som liten grabb.

02 september, 2020

Järnvägsjobb, Långöholm


Järnvägsjobb i Bitterna. Närmare bestämt vid Långöholm. Årtal okänt, men sannolikt är att det är 20-tal. Ladugård i bakgrunden står nybyggd och ännu omålad.

De som fixar till banvallen med lie ska enligt uppgift vara banvaktare Nils Olsson f. 1879 med sönerna Olle f.1911 (t.v.) och Åke f. 1907 (t.h.) Banvaktarstugan som är borta sedan länge stod då strax intill de andra byggnaderan man ser i bild här.

22 juni, 2020

Vacker Vantabergetkarta år 1900


Ännu en vacker karta. Från laga skifte, Vantaberget år 1900. Lantmäteriet.

25 april, 2020

Ur GP i KBs tidningsarkiv

"...och naturen lägger sitt lock över det som var." Ur Gp 1986 där Torsten Andersson, Bitterna berättar skrönor och minnen från forna dagar. Om människor som gjort avtryck i historien -här nämns Vingaskytten från Vingås och Perse-Svante. En förfader till mig finns det som kallas Perse-Johannes, möjligt är att Perse-Svante var en släkting till honom.

Just nu och fram till siste maj är Kungliga bibliotekets söktjänst i alla svenska dagstidningar öppen för alla att botanisera i.

15 mars, 2020

Perse-Johannes på Långöholm

Namnet Perse-Johannes har jag hört både farmor och pappa nämna förr. 
Detta är min farfars farmors far och kan vara den förste eller en av de första av många generationer av förfäder som brukat jorden på gården Långöholm –eller Tjockamossen som den också benämndes ibland förr.
Han var troligen född 1805 och levde och brukade tillsammans med hustru gården, det som idag är antingen postadress Långöholm 1 eller Långöholm 2. Vid det som idag är Långöholm 2 finns en sten med inhuggna datumet 18 april 1851. Det påstås att det var denne man som högg in dessa siffror. Även detta skåp som jag fått kika på gjordes av samme man. Inuti står datumet 17 februari 1857 ditskrivet. Om det är datumet skåpet blev klart eller ett senare datum vet vi inte.
Perse-Johannes och hustru Stina Svensdotter fick 5 döttrar, två av dem döda som spädbarn. Dottern Johanna var den som med maken Anders –"JärpAnders" tog över gården och sedan deras som August. När August som nygift tog över flyttade Perse-Johannes med dotter och svärson till Svenljungatrakten där de köpt en gård.

Jag intill det skåp som min farfars farmors far Perse-Johannes eller Johannes Pehrsson som han egentligen hette en gång lär ha tillverkat. Numera stående hos Inga-Lena Larsson i Hemsjö (Alingsås) som är barnbarns barnbarn till denne man.
Datum inskrivet i skåpet som snickrats av Perse-Johannes. 17 februari 1857.

02 februari, 2020

Bitternakartor från förr

Bitterna kyrka på en karta från 1782.

Gamla kartor kan verkligen vara vackra och ännu bättre blir det om det är över en trakt man känner till. Här ovan delar av Bitternakartor från 1782 (överst) och 1721 nedanför.
Nedan här Kronoparken Edsmären från 1770.
Fler Kartor här.                                       ↓

31 januari, 2020

1957

Bilden något beskuren, originalfotot se nedan.
Bitterna 1957. Kyrkan, David Carlssons lanthandel och omgivningar. Syns även en damm som numera är borta.
Från Västergötlands museum, digitalmuseum.se.
Foto: AB Flygtrafik.

23 december, 2019

Ett vindsfynd bland många från vinden på Vantaberget, Bitterna.
Här verkar det troligtvis vara min farmors bror Ernst som skickat en hälsning.

22 december, 2019

Pengar hem från Amerika


10 dollar eller 37 kr. och 30 öre skickade min farmors far Svante Krök hem till familjen i Bitterna när han var över i Amerika 1889 (Massachusetts). Kanske kom det mer pengar än detta men det är denna  "money order" som finns kvar idag.

2475 kr. är det i dagens penningvärde, men - 37 kr vid denna tid motsvarade lön för lika lång arbetstid som 38 615 kr. gör idag* så räknar man så var det en ansenlig summa!

(*manlig industriarbetare, källa historicalstatistics.org)

22 september, 2019

Bitternabilder på instagram

Laduvägg i Bitterna  idag, märkt av tidens tand.

Numera finns det även ett konto på instagram med namnet Bitternabilder.
Där lägger jag då och då upp bilder från förr som känns kul att dela och visa.

12 juli, 2019

Farmor Esters uppväxt


T.v. Ester i småskolan på klasskort i 8-10 års åldern. T.h. som ung mamma 1936.

Farmor Ester föddes på Vantaberget, Bitterna den 3 Maj 1904.
Hon var sladdbarn med de äldre bröderna Sanfrid, 10 och Ernst 9 närmast i ålder och med mamma Maja-Stina –som kallas Vanta-Maja, närmre 43 och pappa Svante 47 år gammal.
Det finns också två äldre halvsystrar, Anna, 18 och Elin, 13.

Det har varit mycket sorg, nöd och död i familjen innan Ester kommit till världen. Fyra barn har under åren dött i familjen (tre halvsyskon och ett helsyskon till Ester) och även Svantes första fru som dött i lungsot. Det senaste barnet som dött är Gerda, en halvsyster till Ester som dör i "bröstlidande" 13 år gammal 3 år innan Ester kommer till världen. Denna syster nämnde farmor aldrig och jag undrar om hon själv ens visste om henne.

1906, när Ester är 2 år reser äldsta systern till Amerika där hon kommer att vistas i sju år.
1913, när Ester är 9 år går storebror Sanfrid på sjön och storasyster Anna som kommit åter från Amerika gifter sig.
1916, när Ester är 12 får syster Anna barn och Ester blir moster och 1919 gifter syster Elin sig och flyttar till Värmland.
1920, -21 och -24 blir det fler syskonbarn som föds men 1926 dör halvsystern Elin i Värmland.
1928 gifter sig Ester med 10 år äldre Martin (min farfar) på granngården och flyttar hemifrån, tvärs över åkern.
Som flicknamn förekommer både Ester Andersson, Ester Svantesdotter och Ester Krök, som gift heter hon Ester Johansson.

10 juli, 2019

Gerda Charlotta och alla döda syskon

Den 29 mars 1901 skrev Provinsialläkare Richard Hagelin ut denna medicin till min farmors halvsyster Gerda Svantesdotter.
Den 9 april förnyas receptet men 10 dagar senare, den 19 april dör Gerda i “bröstlidande", 13 år gammal.
Min farmors far har vid den här tiden fått 8 barn. 4 av dem har han fått begrava som minderåriga, samt även sin (första) hustru. 3 år senare föddes min farmor och många år senare upptäcker jag den här flickans existens. 

Att min farmor hade två halvsystrar och två helsyskon har jag alltid vetat om, men att hon också haft tre ytterligare halvsyskon och en helbror som alla dog som små var nytt för mig till nyligen.
Helsyskonet hette Sven Martin och dog vid 3 1/2 års ålder och halvsyskonen var Axel Robert, Anna och nämnda Gerda Charlotta. Axel Robert blev 9 1/2 år gammal och Anna dog i 1-års åldern.
I denna lilla psalmbok som en gång tillhört flickan Gärda har hon som 11-åring skrivit sitt namn.
Gerda föds den 24 januari 1888. Det finns vid denna tid en storebror och en storasyster till henne i familjen. När hon är ett par månader beger sig pappa Svante till Amerika för att arbeta, lämnar familjen och blir borta i över ett år. När han kommer åter får Gerda strax en lillasyster men när Gerda år runt 3 beger sig fader iväg igen och blir borta nästan ett år. Under denna tid dör storebror och strax efter att fadern kommit hem från sin andra Amerikaresa dör även Gerdas mamma i lungsot. Gerda har nyss blivit 4 år.
1893, när Gärda är 5 gifter pappa Svante om sig och hon får en fostermor och i rask takt tre småbröder. Men 1899 –samma år som Gerda som 11-åring skriver i sin psalmbok- dör minsta brodern Sven Martin, 3 1/2 år och sedan dröjer det alltså inte mer än 1 1/2 år innan Gerda själv som 13-åring lämnar jordelivet.

30 december, 2018

40-talsestetik från forna tiders julhälsning. 
Hittat vid rivning av Bitternaladugård i år.

23 oktober, 2018

Albin Holm

Två år efter att storebror Johan emigrerade till Amerika följer den yngre brodern Albin efter. Också han är liksom Johan nyss fyllda 18 när han reser i mars 1903. Men Albins vistelse i det nya landet blir kort, bara ett halvår, i september dör han i tyfusfeber och någon får den tunga uppgiften att skriva hem och meddela familjen.
Brevet jag hittar är inte komplett, en del av det fattas men ett utsnitt ur det lyder:

" Johan är mycket ledsen, han hade ej mod att skrifva hem men vi får nu alla trösta oss med att hans* tid ej var längre. Johan vill att ni skall ha tacksägelse för honom hemma i kyrkan. Han var vid sin död 18 år 9 månader och 23 dagar..."

*syftar på den döde Albin alltså.

Vem det är som fått fatta pennan istället för den stackars storebrodern som inte mäktade med det vet jag inte, men det är någon som kallar Albin och Johans far för "svåger August". Det finns också med ett urklipp ur tidningen.
Hemmavid har nu min farfar (och hans tvillingbror) hunnit bli 9 år, Sven är 12 och Adolf 16.