Årtal i Bitterna

 Några årtal i Bitternas historia

(enl. ”Bitterna-bygden”, Hilding Johansson om annat ej anges)

1772-73, En epidemi av Rödsot (Dysenteri) härjar i Bitternabygden.

1781, (Palmsöndagen dvs. söndagen före påsk), Österbitterna kyrka brinner ner till grunden samt större delen av Österbitterna nereby.
1785, Österbitterna kyrkby storskiftas. De 24 byamännen får sina åkrar samlade till två eller tre platser. Därimot rubbas inte den gamla bebyggelsen.
1788, 23 Juli, auktion på resterna av den nedbrunna kyrkan i Österbitterna.

1818, Tålanna by härjas av eld.

1826, Missväxtår och hungersnöd.
1829-30, Totalförstörd gröda p.g.a. för mycket regn.
1834, Svårt koleraår i hela Sverige.

1847, 3 Maj, den första folkskolan startas i Västerbitterna, vid Varpakullen. Här kan man läsa om "första folkskolan i Bitterna pastorat".
1848, Tålanna by eldhärjas.
1850, 29 Januari, Svårt snöyrväder
1857, Våg av kolera, flera offer skördas i bygden.
1860, Österbitterna kyrkby eldhärjas. 18 boningshus och 26 ladugårdar brinner ner.. Skifte av Bitterna kyrkby begärs detta år.
1861, Skiftet av Österbitterna by.
1866, 17 Oktober, öppnad för allmän trafik, delen Herrljunga-Vara järnväg, UVHJ (källa här)
1867, 17 Maj, hela Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg (UVHJ) öppnas för trafik.
1868, Svårt torkår.
1871 (en av adventssöndagarna), Svår snöstorm med drivor höga som hus.
1872, Öster- och Västerbitterna bildar var sitt skoldistrikt.
1874, Skolhuset vid Prästlundsparken byggs.

1881, Ovanligt kall och snörik vinter.
1882, Det här året bor det 1512 personer i Bitterna.

1888-89, Snön låg kvar ända till slutet av april denna vinter.

1893, Mycket kall vinter och snö föll den 2 maj.

1898, Småskolehuset i Västerbitterna byggs vid Prästlundsparken.
1901, 2 November, Ordenhuset invigs i Österbitterna med logen Stjärnan (IOGT)
1904, 3 Oktober, Jordbävning(!), det är söndag och förmiddagsgudstjänst. Fönsterrutor spräcks och skorstenar och murverk rämnar.
1905, Torvfabriken i Hackebergsskogen startar. I högsäsong sysselsattes här närmre 50 män och kvinnor.
1909, Regnig och kall vår.

1914, 3-4 December, svår storm.
1918, En stor brand härjar i Hackebergsskogen, stora områden ödeläggs.
1921, 23 Oktober, Svår storm som fördärvar mycket skog.
1923, Kall och regnig höst. man fick köra in havren på släde innan jul.

1952, Öster- och Västerbitterna, Vedum, Eling och Lundby bildar Vedums storkommun.

1965, Folkskolan i Österbitterna dras in, barnen förflyttas till Vedum.

1972, Bostadshus Långöholm brinner ner.
1975, Det bor 484 personer i Bitterna.
1989, Det bor 445 personer i Bitterna (enl. Wikipedia).

2011, Det bor 417 personer i Bitterna (enl. Vara kommuns hemsida).

2017, Det bor 382 personer i Bitterna (enl. Wikipedia).


Namnet Bitterna

Enligt  Wikipedia kommer namnet Bitterna troligtvis från att det innehåller bit, 'betesmark' och arin, 'grusö, grusig mark'.

En annan teori finns boken "Bygd, by och gård, gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader" av Linnar Linnarsson (från 1950):