09 oktober, 2012

Samme man?


Är detta samme man? Jag tror det. Jag tror det är Svante Krök till vardags och till fest, eller i alla fall uppklädd och uppsträckt för fotografering till höger, samt något yngre än vardagsvarianten till vänster. Jag tror att det skiljer ungefär 10 år, lite drygt. På högra bilden framför sin stuga runt 1920. Den vänstra skulle kunna vara tagen runt 1930. Svante dog 1933, vid 76 års ålder.
Nedan syns bilden i sin helhet. Man kan ana var alla stenmurar fått sitt råmaterial från. Och vilket slit det var. En bild av vardagen får man också om man tittar närmre på hur lappade hans arbetskläder är. Åkern kan jag inte placera, det kan vara invid huset, men också någon annanstans, inte mycket att gå på.
Även mustaschen hans är något mer vildvuxen på äldre dagar.