14 juli, 2016

En bild av min farfars föräldrars liv

Anna Maria och August.
Ett försök att ge en bild av min farfar föräldrars liv på Långöholm/Tjockamossen.

Min farfars far hette August Andersson f. den 15 dec. 1856.
Den 19 nov. 1880, strax innan August blir 24 så flyttar hans föräldrar och syskon till Myrledet, Ullasjö och August tar över gården istället. Året efter, den 16 dec. 1881 gifter sig August och Anna Maria –kallad Anne-Maja eller Anne-Maj. Min farfars mor är född den 20 juli 1859 och är 21 år vid giftermålet. August har dagen innan blivit 25.
Ett år efter bröllopet föds sonen Johan (27/11 1882), ytterligare två år senare sonen Albin (2/12 1884) och sedan sonen Adolf (5/1 1887) och Ellen Emilia (26/1 1889). Och så Sven (3/2 1891). Anna Maria föder under 10 års tid barn vartannat år, alltid på vinterhalvåret, men det är bara dottern Ellen Emilia som dör. Vid 1 år och tre månaders ålder dör dottern i lungsot. De fyra pojkarna överlever alla till vuxen ålder. Alltför fett kan man ändå gissa att det inte är för den 29 sept. 1891 (det är året efter att flickan dött) beger sig August iväg till Amerika. Yngste sonen är då sju månader och de andra barnen är 4, 6 och 8 år. Tidigare detta år har min farmors far Svante Krök även han rest iväg till Amerika för att arbeta. Dessa två män är jämngamla och lever bara ett stenkast ifrån varandra.
När August reser iväg är det Anna-Maja som sköter gården. Enligt en uppgift jag har var Augusts yngre syster Thilda piga hos dem efter övertaget 1880 (Thilda är då 18 år), men i dec. 1891 gifter hon sig med bagare Johan Alfred Larsson så efter det är hon väl inte kvar?
Nästan 3 år är August borta och kommer åter 1894, tidigt på året måste det varit för min farfar Martin och hans tvillingbror Axel är födda 7 sept. 1894. Men han är hemma mindre än två år. 1896 bär det av igen. Yngsta tvillingarna är då 1 1/2 år gamla och de andra barnen 5, 9, 11 och 13 om jag räknat rätt. Anna-Maja är också gravid igen och väntar ytterligare ett barn, hon är 36 år.
August anländer New York den 24/4 med fartyget Brittanic som avgått från Liverpool. I augusti det året föder Anna-Maja deras sista barn, en pojke som är dödfödd.
August kommer att vara borta 2 år och 4 mån. denna gång och kommer åter 23 sept. 1898. Men bara 2 1/2 år senare i mars 1901 är det istället dags för äldste sonen Johan, bara 18 år gammal att ge sig iväg. Han emigrerar till Brockton, Mass. och följs sedan ytterligare 2 år senare av brodern Albin och även Sven. När Johan (som kom att ta namnet John Holmes i Amerika) for var min farfar inte ens 7 år gammal, ändå kom de att hålla kontakten hela livet.
Åren 1910, -12 och -14 får August och Anna-Maja 3 barnbarn i Amerika som de med största sannolikhet aldrig får träffa.
1930 föds deras första barnbarn i Sverige, min farbror Rune.
August dör 1932.
Anna Maria dör 1945.
"Anne-Maj" eller Anna Maria här, min farfars mamma.
Ett skrin som tillhört Anna Maria som ung med hennes namn som ogift: Svensdotter. 
På botten av skrinet står det "Tålanda" –där hon var född, skrivet med blyerts. 
August, två bilder av min farfars far. 
Graven där min farfars föräldrar ligger finns ännu idag 2016 kvar på Bitterna kyrkogård.