03 juli, 2018

Nutida bitternabild, sommarsol och förfäders uthus på Långöholm (foto: Christer Johansson).