30 december, 2018

40-talsestetik från forna tiders julhälsning. 
Hittat vid rivning av Bitternaladugård i år.