02 februari, 2020

Bitternakartor från förr

Bitterna kyrka på en karta från 1782.

Gamla kartor kan verkligen vara vackra och ännu bättre blir det om det är över en trakt man känner till. Här ovan delar av Bitternakartor från 1782 (överst) och 1721 nedanför.
Nedan här Kronoparken Edsmären från 1770.
Fler Kartor här.                                       ↓