20 mars, 2011

Farsfars far och farfars farfar

Anna-Maria "Anne-Maja" och August, min farfar Martins föräldrar.
Min farfar Martins far – August, ovan.
Johan August Andersson tillsammans med farfars mamma Anna-Maria.
Och här är huset han bodde i. Det större av de två små husen bakom ladugården på ett 50-tals flygfoto. Ladugården är kvar, men båda stugorna är rivna nu.
Han hette August Andersson och var född 1856 på Hjärpaliden/Järpaliden, någonstans i Bitterna, för att sedan flyttat till Tjockamossen/ Långöholm. Av det namnet, "Tjockamossen" kan ju misstänkas att det inte var de allra bördigaste markerna då...
  Farfars farfar, alltså Augusts far verkar ha flyttat runt en del del och bott på både Hjärpaliden, Kartegården, Långöholm och Myrledet (Svenljunga). Han kallades Järp-Anders. Alltså: Järp-Anders från Hjärpaliden får man väl tro, där han själv kanske var född? Där föddes också farfars far August. Sedan flyttades det lite hit och dit och så till Långöholm som farfars far August sedan tog över. Så får man väl tro att det varit?
Där mellan stuga och ladugård på Tjockamossen, eller Långöholm måste han i alla fall ha traskat ihop med hustru Anna-Maja (Anna-Maria) som var tre år yngre, född 1859 och från Hjältagården, Tålanna (i Väster Bitterna). De fick 8 barn, varav två som dog och sex pojkar som levde till vuxen ålder (mellan 1882 och 1896). Äldsta pojken var Johan och min farfar var en av två tvillingpojkar, Axel och Martin, som var yngst.
Farfar Martin hette Johansson, men farsan August hette Andersson, alltså måste någon av dom bytt namn från Andersson till Johansson... Man undrar hur detta kom sig?
  Farfars far August dog 1932,  fem år innan pappa föddes. Anna-Maja levde till -45 och blev ihågkommen som en liten krokig och mörkklädd gumma.

Gravsten på Bitterna kyrkogård. Under mossan syns texten: Aug. Andersson 1856 - 1932 Hustru Anna-Maria 1859 - 1945 Långöholm Foto taget 2011.