03 april, 2011

Axel, eller någon som är lik farfar

 Axel. Kanske. Kan det vara farfar Martins tvillingbror Axel på den här bilden?

Farfar Martin till vänster här. För inte kan det vara samme man väl, även om dom är lika?

Porträttet på den eventuelle Axel Andersson eller Axel Johansson i sin helhet (någon bytte namn från Johansson till Andersson, kanske var det deras far).