10 april, 2011

Evert, 1951, Vedum skola

Evert i mitten.
Pappa Evert, 13 år, på sitt 14:e, 1951. Årskurs 7, efter sex år i Ö. Bitterna skola gick bitternabarnen sjunde året i Vedums skola där detta klasskort är taget. Det måste vara på trappen till samma gamla skolan där även jag gått ett år sent på 70-talet och också i lekskolan som fanns på bottenvåningen. Skolbyggnaden revs på 80-talet.

Klass 7.