06 mars, 2016

Vårvinterbild i Bitterna. Nutid, Vantaberget.