22 juni, 2016

Adel i Bitterna

Enligt uppgifter som jag fått av släktforskaren Bertil Svensson, Hemsjö (vars fru Inga-Lena Svensson är min pappa Everts syssling) så ska det bakåt på min farmors far Svante Kröks sida till min förvåning finnas adel.
Svantes farmor Lena Sophia ska ha varit dotter till en adelsdam – Henrietta Vilhelmina Belfrage, från Västra Tunhem, som gifte sig med hemmansägare Halvard Dahlqvist från Värmland.
De bosätter sig i Bitterna.
I boken "Bitterna-bygden"* finns omnämnd en Henrika Dahlqvist, född Belfrage, från Hulegården. Där står att denna Henrika omtalas i början av 1800-talet som jordemoder. Med största sannolikhet är det samma kvinna, alltså min farmors farfars mor som under 1800-talets tidigare hälft (hon var född 1774) hjälper barn i Bitterna till världen.

Om adelssläkten Belfrage kan man se mer här. Där ser man då också att Belfrage ursprungligen är en skotsk adelsätt som inkom till Sverige 1624 med stamfadern Hans Belfrage.
Hans Belfrages mor Jonetta Balram var i sin tur av ätten Stuart (eller Steward som alternativ stavning). Huset Stuart var inget mindre än ett skotskt kungahus som regerade både Skottland och England. 
Om detta stämmer (och jag har inte sett något som tyder på att det inte skulle göra det) så innebär det att jag och min farmors far skräddare Svante Krök i rakt nedstigande led alltså skulle vara släkt med skotska kungahuset!
I förlängningen t.o.m. högst troligt med ingen mindre än drottning Maria Stuart – Mary, Queen of Scots (även om jag inte har alla led klart för mig här och just det väl inte är i rakt nedstigande). Hade Svante i sitt strävsamma liv någon aning om sitt något utspädda, men ändå blåa blod? Man undrar. Jag får väl gräva vidare i detta framöver. Bakåt på Henrietta Vilhelmina Belfrages sida vimlar det dessutom av adliga namn såsom Friedenreich och  Stöltenhielm.

Eftersom det här är en bit bakåt i tiden borde det finnas fler Bitternabor som delar dessa rötter. Lena Sophia var född år 1800 och gifte sig med Sven "Kröken" Andersson,  Krökesmosse/ Karla Tå. De fick sju barn varav två dog som små.
Bild på Drottning Mary Stuart innan hon blev fängslad, och sedan dömd till döden och avrättad genom halshuggning år
1587.

* "Bitterna-bygden" av Hilding Johansson.