13 september, 2012

En sommar på 20-talet

Till Fröken Ester Andersson Vantaberget V. Bitterna Wedum

"Mösseberg d. 5 Aug.
Ja, nu har jag snart varit här i 4 veckor å då ska jag resa hem om det går som jag tänkt. De bästa hälsningar och tack för ...breven (?).
Vänligen Anna"
Ett vykort till farmor från Anna, halvsystern. Från Mössebergs Bad. Årtal i poststämpeln är oläsligt, men kortet är tryckt 1923, så det bör vara från någon gång på 20-talet, efter det, kan tänka (men innan 1928 då farmor gifte sig och sedan inte var fröken mer). Varför var då Anna där? Inte är hon väl på husmorssemester i hela 4 veckor? Är hon/har hon varit sjuk? Vid 1800-talets slut var många av gästerna här lungsjuka. Är det anledningen för Anna också på 20-talet? Är hon liksom sin mor och systern Gerda Charlotta, som båda dog i lungrelaterade sjukdomar, lungsjuk? Dock verkar det som Anna tillfrisknade och fick leva.