12 september, 2012

John Holmes bil 2

John Holmes med sin bil igen. Eller, vänta nu, är den inte lite annorlunda från denna? Har han kanske t.o.m. råd att byta bil vart 5:e år? Eller så är det bara reservhjulet som är ditsatt och samma gamla kärra. Vad kan det vara för åsrmodell?
Baksidans text: May 5, 1935. Hund har han också.