12 september, 2012

John Holmes automobile

Ett foto hemsänt från John Holmes. På baksidan av bilden står att läsa: April 13, 1930, Våran automobile, tagen på gården (+ sedan något oläsligt, gissningsvis adressen). Omgivningen, som man får anta då är Brockton, påminner om typ...Alingsås... Idag verkar Brockton vara ungerfär i storleksordning Borås. Det går bra för amerikaemigranten som har råd med bil 1930!