Tjockamossen

eller Långöholm, Tjockamossen alt. Tjockamåssen.


Den allra tidigaste uppgiften jag hittat är en man vid namn Peter/Per Bryngelsson som var född 1743 i S. Björke (söder om Herrljunga, mot Annelund till) och som bodde på Långöholm/Tjockamossen med familj – hustru och barn. När han kom dit vet jag inte, men 1811 finns en karta över nyhemmanet Långöholm då brukat av Pehr Bryngelsson. Denne man var far till "Perse-Johannes" (dessa uppgifter tagna från webbmaterial som Alingsås släktforskarförening lagt upp på nätet. Övriga barn i familjen var: Per f. 1790, Bengt f. 1799, Maja Stina f. 1801, Anders f. 1802 och Bengt f. 1808). Kanske var det denna familj som bröt mark och var de första att bosätta sig här.
Enligt Bitterna Bygdegårds fastighetsinventering och pappa så bodde sedan Johannes eller Johan Persson/ Peterson, kallad ”Perse-Johannes”  här tillsammans med hustru Stina Svensdotter. ”Perse-Johannes” var (enligt samma källa) född 1805 och hustrun Stina 1801. Perse-Johannes och Stina fick dottern Johanna f. 1834. Johanna hade (enligt uppg. Alingsås släktforskarförening, se ovan) fyra systrar, nämligen: Britta Stina f. 1829, Johanna f. 1831 och död 1832, Helena f. 1837 och Katarina f. 1841. Inga bröder verkar finnas. Gården står då som 1/16 mtl.
Johanna gifte sig 1855 (fortf. enl. källa Bitterna Bygdegårds fastighetsinvent.) med Anders Johansson f. 1832 i Storegården, Vedum. Som nygifta bosatte de sig hos Anders föräldrar på (bl.a?) Krono-Kartegården. Enligt husförhörslängder så flyttar de sedan, detta är altså min farfars farfar och min farfars farmor Anders Johanson (född den 5 Februari 1832, kallad ”Järp-Anders” enligt min farmor) och Johanna (född Johansdotter, född den 24 Sept. 1834) till Långöholm, Tjockamossen (eller Tjockamåssen som det ibland står) år 1864*. Detta är 3 år innan järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga (UVHJ)  öppnade för trafik. Kanske byggdes huset vid denna tid eller kanske var där en annan stuga då.
Enligt min farmor flyttade familjen Järp-Anders runt en del: Järpaliden, Kartegården och Myrledet (Svenljunga). Närmast före (åter)flytten till Långöholm, Tjockamossen kom de från Kartegården (i födslobok Kartegg Krona) där min farfarsfar August (Johan August) var född den 15 december 1856. Enligt farmor skulle August dock varit född på Järpaliden. Födelsedatumet är f.ö. bara några veckor före det att min farmors far Svante Krök föds, så de är i princip jämngamla. August är 7 år gammal när familjen flyttar till Långöholm, Tjockamossen. Hans mor Johanna är 30 och hans far Anders 32.
Vid flytten finns också ytterligare 3 små barn i familjen:
Svante född 1 nov. 1858 (finns inte med bland farmors uppräkning av syskonen dock, dog han som barn?).
Clara född 16 jan. 1861 (emigrerade så småningom till Amerika enligt farmor)
Thilda född 6 nov. 1862 (flyttade så småningom till Trollhättan enligt farmor).
Den 5 september 1865 föds ytterligare ett syskon, Alfrid (emigrerade också så småningom till Amerika enligt farmor).
Enligt farmor fanns också ytterligare syskon:
Karl (som senare tog namnet ”Wernhoff”, emigrerade möjligen till Amerika. Finns en otylig anteckning på baksidan av ett foto om ”Wernhoff grav” som John Holmes, Karls brorson iså fall skulle skickat hem)
Anna (enl. farmor gift med Johan Johansson, bosatt i Svenljunga.) Död 1946.
Emma Josefina född 28 juli 1873 (enl. farmor gift med Karl Svensson, bosatt Jältagården). Död 1965 (92 år gammal, se tidningsurklipp ur lokaltidningen om henne). Hon är mor till Arvid i Tålanna (Hjältagården? Emma Josefinas brors fru samma person som hennes mans syster, därför blev barnen ”dubbelkusiner” med min farfar Martin) och hennes barnbarn blir då Inger Svensson och Gun-Britt som var pappas sysslingar.
Det ser ut som Järp-Anders och Johanna fick 8 barn totalt.
Under 1857-1860 bodde Katrina Andersdotter, född 1 Augusti 1841, på gården. 1857 var hon 16 år gammal, möjligen var hon piga, men åt vem, var det hos Perse-Johannes och Stina? Katrina var från Wantaberget, Väster Bitterna.

Det fanns även ett ytterligare hus alldeles intill. Ett litet torp om ett rum och kök och glasveranda. Detta hade jag som barn som ”lekstuga” och har alltid hört att det var en annan familj som emigrerade och som inte var släkt med oss som bodde där. Men förstås varierade detta över åren. Sannorlikt var det generationsboende/undantag under någon period. Vet ej när det byggdes men troligt 1900-tal.

1880 köper Järp-Anders och Johanna en gård i Ullasjö utanför Svenljunga och flyttar dit.
August, som äldste sonen, tar då över gården.
Min farfars far August gifte sig med Anna-Maria kallad Anna-Maja ( född Svensdotter. Född 1859, från Jältagården, Tålanna). Jag har ett skrin som det står Anna-Maria Svensdotter på locket på. Ett skrin från hennes barndom eller ungdomsår. Inne i skrinet på botten står det även skrivet Tålanna med blyerts. Hennes barndomshem.
August står åtminstone vid min farfar Martins födelse 1894 som Hemmansägare*.
Tillsammans fick August och Anna-Maja barnen:
Johan (John Holmes) f.27/11 1882 d. 1960 Född: Långöholm (Tjockamossen) Bosatt: Brockton, Mass. Usa. (Borgmästare? Gift med Ellen Holmes, barn: Elwood J. Wallace L. Alice C. Olson – gift med Evald N? Även barnbarn och barnbarnsbarn senare).
Albin f. 2/12 1884 d. 25/9 1903. Född: Långöholm (Tjockamossen) Bosatt: Usa, emigrerade 13/3 1903. Dog i Amerika bara några månader efter han emigrerade, i tyfusfeber.
Adolf f. 1887 d. 1964 Född: Långöholm (Tjockamossen) Bosatt: Östergården, Larv.
Sven f. 1890 d. 1930 Född: Längöholm (Tjockamossen) Bosatt: Usa.
Axel f. 4/9 1894 d. 1957 Född: Långöholm (Tjockamossen) Bosatt... Långöholm (Tjockamossen)?
Martin f.4/9 (enl. farmor 4/9 enl. födelsebok 7/9 döpt 8/9, Axel samma) 1894. Död i mars 1973 Född: Långöholm (Tjockamossen) Bosatt: Långöholm.
Samt även två flickor som dog som små enligt farmor och pappa.
August dog 1932. Farfars tvillingbror Axel har då tagit över gården (tillsammans med farfar Martin?) som byggt ett nytt hus på andra sidan åkern. Också det under namnet Långöholm. Eller var det två olika hemman?
Anna-Maja bodde kvar till sin död 1945 (86 år gammal) och Axel till sin död 1957 (63 år gammal)?

Huset revs runt 1970. Jag har vaga minnen av ett utedass och att min pappa tillsammans med min farbror Rune rev huset.
Även om boningshuset Tjockamossen, Långöholm är rivet finns idag tomten kvar samt ladugård, byggd 1921 och en vedbod som sägs ha anor från 1700-talet. Intill ladugården står idag en villa byggd på 70-talet och innan den en villa byggd på 60-talet (brann ned 1972) där jag är uppvuxen. Det lilla torpet som fanns alldeles intill, till höger strax utanför bild på fotografiet ovan revs på 1990-talet. Där finns nu en maskinhall.

Fastighetsbeteckning idag är Långöholm 1:2.

Nedan ytterligare en bild av stället, ur ”Svenska gods och gårdar, del 31”, från 1941. Här syns även det mindre huset, till höger. Observera den organiska telefonstolpen eller om det möjligen är för elledningen, i förgrunden.


Text till bild (från – 41) ur ovanstående bok:

Långöholm

Areal: 7 hektar åker förutom skog. Jordart: Lerbl. svartmylla på lerbotten.
Manbyggn. uppf. på senare delen av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1921.
2 hästar, 6-7 kor, 1-2 ungdjur, 2-3 svin, får och höns till husbehov. Gården arrend. sedan 1934 av nuv. brukaren.
Arr: Einar Bertil Flodén f. 11/6 04. Son till Joh. Petter Flodén o. h. h. Matilda Gustavsdotter. Gift med Agnes Naemi f. 28/10 06. Barn Elnor Naemi, Stig Egon, Maj-Lis-Irene.

Längst bak i samma bok står dessutom Axel Johansson omnämnd i en förteckning som avser gårdar fr. o. m. 8000 kr. taxeringsvärde som inte är med tidigare i boken. Där står det att gården är på 27 hektar och taxeringsvärdet 8.500 kr. Innebär detta att det kan ha varit två olika gårdar med två olika boningshus? Den ena gården bebor och brukar farfars bror Axel och den andra arrenderas av Floden? Men vem arrenderar han av egentligen?


*Stämmer detta? Någonstans ser jag uppgiften om att familjen är bortflyttad från Långöholm, Tjockamossen 1864. Missförstod jag? De kan väl inte både ha flyttat dit och vidare samma år och sedan tillbaks senare?

*Hemmansägare var en bonde som ägde sin gård och jordbruksmark, sitt hemman, gården var oftast av en sådan storlek att det bar ett familjejordbruk.

Långöholm 2013, stenmur, grindstolpar och maskinhallar.

Nedan en målning signerad Arne Svensson 1950 av min farfar Martins barndomshem, tavlan hängde hos min farmor och farfar. Om Arne var en kringvandrande gårdamålare eller kanske någon från trakten vet jag inte, men bilden är målad inifrån grannhuset bredvid som syns i bild på fotot ovan ur ”Svenska gods och gårdar”.